Categorías
Uncategorized

4º Asamblea Xeral FGEN 2023

4º Asamblea Xeral 2023

Convócase a Asemblea Xeral e a Comisión Delegada Ordinaria para o mercores día 20 de decembro de 2023 as 19:30h. No Club Náutico San Telmo sito en Baixada o Embarcadoiro s/no, Tui. Pontevedra.

ORDE DO DIA

  1. –  Aprobación da acta da reunión anterior.
  2. –  Seguimento e resume da actividade Federativa 2023.
  3. –  Ratificación e importe de axuda a Clubes Galegos 2023.
  4. –  Selección Galegas. Resultados e estudo 2024.
  5. – Resolución aprobación orzamento montaxe campo Slalom Tui
  6. –  Rogos e preguntas.
  7. – Aprobación presuposto 2024.