Contacto

Federación Galega de Esquí Náutico

Enderezo: Rúa Carlos Maside, Estadio de O Couto. 32002. Ourense

e-mail: info@fgen.net

Teléfonos: 629370408 // 630912384