FEDERACIÓN GALEGA DE ESQUÍ NÁUTICO

Archive for April, 2011

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA FEDERACION GALEGA DE ESQUI NÁUTICO 2011

Convócase a Asamblea Xeral Ordinaria para o día 5 de maio de 2011 a celebrar na sede do Club Náutico San Telmo, coa dirección Baixada O Embarcadoiro S/Nº, Tui, Pontevedra, ás 19:30 horas en primeira convocatoria, e as 20:00 horas en segunda convocatoria, según o seguinte.

ORDE DO DIA
20:00h Asamblea Xeral Ordinaria:
1º Ratificación e posta en marcha entrenamentos das Seleccións Galegas
2º Ratificación do Regulamento da Copa Galicia. Formalización de datos e temas que competen a Copa Galicia
3º Últimas xestións co estado contable dos clubes
5º Axudas a Clubes, compras de material e informe do estado do material cedido. Actualización e inventario deste
6ª Xestions realizadas para a homologación dos títulos de Monitor
6º Rogos e preguntas

Podrán introducirse novos puntos na Orde do Día a petición dos asambleístas.

Para descargar o arquivo PDF facer click aquí

No comments