FEDERACIÓN GALEGA DE ESQUÍ NÁUTICO

Archive for March, 2010

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA FGEN 2009

Convócase a Asamblea Xeral Ordinaria para o día 13 de marzo de 2010 a celebrar na sede do Clube Novaski, coa dirección Porto Deportivo de San Adrián de Cobres, Vilaboa, Pontevedra, ás 9:00 horas en primeira convocatoria,e as 9:30 horas en segunda convocatoria, según o seguinte.

ORDE DO DIA

9:30- 11: 30h. Estudo e bases da Copa Galicia 2010
11: 45h Asamblea Xeral Ordinaria:
1º.- Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
2º.- Informes dos Comités de Esquí Náutico e Wakeboard.
3º.- Informe do Presidente sobre o Exercicio Económico 2009.
4º.- Proposta de Orzamentos para o ano 2010.
5º.- Estudo e aprobación dos novos Convenios de Colaboración.
6º.- Presentación das memorias por parte dos clubes Náutico Arcade e o Vulcan

Wakeboard

7º.- Valoración dos convenios de axudas o Clube Náutico Arcade e o Vulcan
Wakeboard Club, soluccións e melloras.
8º.- Eleccións FGEN 2010.
9º.- Organización e xestión da Copa Galicia.
10º.- Organización do curso de monitores en Sinas 2010.
11º.- Seleccións Galegas, innovación e futuro (Obxetivo 2012).
12º.- Cuota anual dos Clubes, impagos e posibles solucións.
13º.- Rogos e preguntas.
14:30 h: Comida no restaurante do Clube

Podrán introducirse novos puntos na Orde do Día a petición dos asambleístas. Rógase a asistencia e puntualidade, dada a importancia que teñen os temas a tratar para o impulso do Esquí Náutico en Galicia.

A Comisión delegada convócase para o día 12 de marzo as 19:30horas en primeira convocatoria e as 20:00horas en segunda convocatoria na sede da Federación sita na Rúa Noriega Varela Nº12, baixo, Ourense.

DESCARGAR EN FORMATO PDF

No comments

buy cheap generic viagra online fastlikesjfp.com