FEDERACIÓN GALEGA DE ESQUÍ NÁUTICO

Archive for April, 2009

CURSO MONITORES TERRITORIAIS SINAS 2009

Bos días, según o acordo da Xunta Directiva da Federación, o Curso de Monitores Territoriais que se vai celebrar a semana do 6 o 12 de abril en Sinas constará das seguintes fases:

Fase teórica na que se impartirán as seguintes asignaturas:

Teoría do Esquí Náutico

Adestramento deportivo

Medicina deportiva. Primeiros auxilios

Metodoloxía da ensinanza-psicoloxía deportiva

Embarcacións

Dereito deportivo. Lexislación

Organización

O final da parte teórica realizarase un exame tipo test, no que o alumno deberá superar obtendo como mínimo un 70% do computo total.

Fase práctica, a fase práctica terá unha duración mínima de dous días e impartirase en dúas das Escolas de Esquí Náutico Galegas, onde se recibirán clases de esquí náutico entre os futuros candidatos ó curso, o obxetivo das clases prácticas, dado o escaso tempo, será a práctica da ensinanza do esquí náutico; o rematalas prácticas cada un dos alumnos realizará un exame práctico.

Para poder superar o curso será necesario superar o exame teórico e práctico, de non pasar o exame teórico non haberá recuperación posible, obrigándose o alumno a realizar novamente o curso, a recuperación da parte práctica realizarase nas diferentes escolas de esquí náutico galegas cun exame final a finais da tempada de verao.

Os alumnos que superen as duas partes, serán obrigados a realizar un número determinado de horas de prácticas nas diferentes escolas galegas.

No comments

get generic viagra facebook fans buy