FEDERACIÓN GALEGA DE ESQUÍ NÁUTICO

Archive for November, 2008

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA FEDERACION

Convócase a Asamblea Xeral Ordinaria para o día 10 de enero de 2009 a

celebrar na sede do Clube Náutico San Telmo, coa dirección Baixada ó
Embarcadoiro s/nº, Tui, Pontevedra, ás 11:30 horas en primeira convocatoria,e as
12:00 horas en segunda convocatoria, según o seguinte.

ORDE DO DIA

1º.- Lectura e aprobación, si procede, da Acta da Asemblea anterior.
2º.- Informes dos Comités de Esquí Náutico e Wakeboard.
3º.- Informe do Presidente sobre o Exercicio Económico 2.008.
4º.- Proposta de Orzamentos para o ano 2009.
5º.- Aprobación do Convenio de Colaboración firmado no 2008 co “Vulcan
Wakeboard Club”.
6º.- Presentación das memorias por parte dos clubes Náutico Arcade e o Vulcan
Wakeboard
7º.- Valoración dos convenios de axudas o Clube Náutico Arcade e o Vulcan
Wakeboard Club, propostas de convenios con novos clubes.
8º.- Aprobación de modificación dos Estatutos da FGEN.
9º.- Rogos e preguntas.
14:30 h: Comida no restaurante “Don Pelayo”
Podrán introducirse novos puntos na Orde do Día a petición dos
asambleístas.
Rógase a asistencia e puntualidade, dada a importancia que teñen os temas
a tratar para o impulso do Esquí Náutico en Galicia.


C/ Noriega Varela nº 12, bajo
32.004 Ourense
Tfnos: 988 249391 / 667767527

info@fgen.net
www.fgen.net

A Comisión delegada convócase para o día 09 de enero as 19:30horas en
primeira convocatoria e as 20:00horas en segunda convocatoria na sede da
Federación sita na Rúa Noriega Varela Nº12, baixo, Ourense.
En Ourense o 22 de novembro de 2008.
O presidente,
Jacobo Pereira

No comments

cheap generic viagra facebook fans buy